IT cooling Chilers Heat Pumps & Multifuctions
اخــبار

تجهیز یکی از مهمترین مراکز داده توسط گروه RC

1393/5/20
 Radore یکی از مهمترین مراکز ارائه خدمات اینترنتی در ترکیه می باشد که سیستم خنک کننده آن با مقدار در دسترس بودن 99.999 درصد در سال توسط گروه  RC تجهیز شده است . 
این مرکز داده دارای ظرفیت سیستم خنک کننده بالغ بر 1.4 مگاوات می باشد  و طراحی آن بر اساس دو عدد چیلر هوا خنک مجهز به تکنولوژی  Free Cooling انجام شده است . بدین ترتیب با استفاده از ترکیب کمپرسور از نوع  Screw ، مبرد  R134A و قابلیت  Free Cooling آب سرد مورد نیاز مرکز داده در کل طول سال با افزونگی بالایی فراهم شده است . 

View :10654