IT cooling Chilers Heat Pumps & Multifuctions
آنالیز CFD

آنالیز جریانهای هوایی

 

 
آنالیز جریانهای هوایی با استفاده از   CFD : 
 
با استفاده از خدمت CFD همواره اطلاعات جزیی از نحوه عملکرد زیرساختهای مرکز داده در اختیار شما قرار میگیرد تا بتوانید به صورت کاملا" پویا بازدهی وعملکرد زیرساختها را مورد بررسی قرار دهید .
   
 

همواره با تغییر نسلهای منابع پرورشی در مراکز داده مصرف برق این تجهیزات نیز روبه افزایش می باشد و بدیهی است که با توجه به روند سریع این تغییرات سامانه خنک کننده مراکز داده توانایی تامین برودت موردنیاز در تمام نقاط مرکز داده را به صورت کاملا" بهینه نداشته باشد. با استفاده از این خدمت یک مدل سازی از وضعیت موجود جریان های هوایی در داخل مرکز داده به همراه درجه حرارت و مقدار رطوبت در تمامی نقاط  از جمله : ورودی و خروجی سرورها ، ورودی و خروجی سیستمهای خنک کننده و سایر نقاط اتاق در اختیار شما قرار می گیرد. بدین ترتیب مشتری با استفاده از یک گزارش کامل به صورت سه بعدی می تواند کلیه جریانهای هوایی در داخل مرکز داده خود را که با چشم رویت نمی گردند مشاهده نماید ومحل هایی را که نیاز به بهبود دارند شناسایی کرده واقدام لازم انجام دهد. از جمله مواردی که معمولا" در این گزارشات به چشم می خورد میتوان به:
 

1- شناسایی موانع عبور هوا درداخل مراکز داده و چگونگی تاثیر گذاری آنها در به هم ریختن جریانهای هوا
2- محل هایی که هوای سرد و گرم به صورت ناخواسته با یکدیگر ترکیب می گردند
3- قسمتهایی که هوای سرد بدلیل عدم استفاده درست اتلاف می گردند
4- تجهیزاتی که به جای مکش هوای سرد هوای گرم اطراف را مکش می نمایند
5- سیستمهای خنک کننده ای که ورودی وخروجی هوای آنها در شرایط مطلوب قرار ندارد اشاره کرد .
 
 
روال ارائه این سرویس و مراحل آن معمولا" به صورت زیر می باشد:
 
1- ایجاد پلان دقیق ، فضاها و پیاده سازی معماری 
2- جایگزاری تمامی تجهیزات غیر فعال شامل رک ، سقف کاذب ، کف کاذب ، تابلوهای برق ، مسیرهای عبور کابل  و ..
3- جایگزاری تمامی سیستمهای خنک کننده
4- مشخص کردن مدل تجهیزات موجود در رکها
5- محاسبه جریانهای هوایی موردنیاز
6- ایجاد مدل CFD
7- بررسی مشکلات موجود
8- ارائه راه حلها
9- پیاده سازی راه حلها و بررسی نحوه تاثیر آنها در مدل CFD