IT cooling Chilers Heat Pumps & Multifuctions
طراحی

طراحی زیر ساخت فیزیکی مراکز داده

 

 
طراحی زیرساخت های فیزیکی

مباحث مختلف در ساخت فیزیکی یک مرکز داده و پیچیدگی هر کدام از آنها معمولا" مراحل ساخت یک مرکز داده را پیچیده و طولانی مدت می سازد. داشتن نگرشی که بتواند کلیه نکاتی که بایستی در مرکز داده رعایت شود را در نظر گیرد و در هر قسمت معیارهای مورد انتظار را مشخص سازد بدون شک بدون وجود یک استاندارد مرجع امکان پذیر نمی باشد. کارشناسان و طراحان این گروه با توجه به امکانات قابل دسترسی محیطی و با مبنا قرار دادن یکی از سطح های مورد نیاز Tier  ، مشخصات کامل مرکز داده خود را تعیین نمایند و در راستای آن طراحی های لازم را انجام می دهند. شایان ذکر است که Tier پارامتری است که میزان Availability و Security را در زیر ساخت مرکز داده نمایان می سازدوبدیهی است با افزایش Tier، افزایش سطح دو پارامتر مذکور را نیز خواهیم داشت. متخصصین این شرکت با استناد بر استاندارد ساخت مرکز داده یکی از سطوح  مطرح شده در استاندارد را با توجه به منابع موجود و نیاز های کسب و کار سازمان انتخاب مینمایند و سپس با توجه به نکات مطرح شده در استاندارد طراحی ای یکپارچه را بین تمامی اجزا و مطابق با نیاز های سازمان ارائه خواهند داد .متخصصین این شرکت بر این باور هستند که همواره وابستگی شدیدی بین سایر لایه های یک مرکز داده و لایه فیزیکی آن وجود دارد . این وابستگی می تواند بین لایه های مرتبط و وابسته به لایه زیرساخت فیزیکی مانند منابع پردازشی ، ذخیره سازی ، سرویس دهنده ، زیر ساخت و ... باشد . بدون شک بدون وجودی دیدی یکپارچه امکان طراحی زیر ساختی مناسب برای قرار گیری لایه های مرتبط با آن وجود ندارد . کارشناسان این شرکت بر این باور می باشند که با بررسی نیاز های یک سازمان از لایه کسب و کار ، مدیریت ، سرویس دهنده ها ، زیر ساخت و ... تا لایه زیرساخت فیزیکی این امکان وجود دارد که طراحی یکپارچه و منطبق با نیاز های اصلی سازمان ارائه گردد.

حوزه خدمات ما مشاوره، طراحی و نظارت بر نصب لایه های فیزیکی مراکز داده بر اساس استاندارTIA 942 می باشد و شامل بخش های زیر است:

 الکترونیک: برق، UPS ، ژنراتور، توزیع قدرت، ارت، نور، حفاظت الکترومغناطیسی
 مکانیک: خنک کننده، اطفاء حریق
 ساخت: تقویت ساختمان، عایق بندی، مسیر، ساختار، درهای دسترسی، تنظیمات
 مخابرات: کابل کشی LAN وWAN
 امنیت: CCTV، کنترل دسترسی، مزاحم یاب، گارد امنیتی، ادغام و نظارت
 
روش طراحی:

نحوة اجرای پروژه و نگرش طراحی در پروژه های طراحی و مشاوره مراکز داده بصورت زیر می باشد:


1 - شناسایی نیازها
در این مرحله از پروژه که همواره یکی از مهمترین مراحل می باشد همواره تیم طراح بایستی به دنبال این سئوال باشد که نیاز مشتری از داشتن مرکز داده چیست. بدیهی است همیشه مشتری نیاز خود را در قالب جمله های مدیریتی و یا فنی و در سطح خیلی کلان بیان می نماید و این وظیفه تیم طراح است که با سئوالات دقیقی که انجام می شود بتواند همه این نیازها را به طراحی تفصیلی در مرکز داده تبدیل نماید.
 
2- بررسی منابع مورد نیاز و در دسترس

در این مرحله تیم طراح بایستی کلیه منابعی که در اختیار پروژه می باشد را مورد بررسی قرار دهد. در واقع با توجه به نکاتی از قبیل محل قرارگیری مرکز داده ، بایستی لیست کاملی از امکانات موجود و قابل تهیه تا پیش از زمان نصب و راه اندازی تهیه گردد. این امر با توجه به اطلاعات کارفرما و تجربه تیم طراح امکان پذیر می باشد.
 
3-تبدیل نیازها به معیاری برای سنجش

در این مرحله تیم طراحی بایستی سعی بر این نماید که با توجه به استاندارد ساخت مرکز داده بتواند سطحی را که کارفرما به دنبال آن میباشد را مشخص سازد. این سطح معمولاً یکی از چهار سطح مطرح شده در استاندارد است. مشخص شدن این سطح کمک بزرگی در اجرای پروژه می باشد .
 
4-تطبیق منابع با سطح مورد نیاز

بدیهی است که سطح مورد انتظار همیشه قابل پیاده سازی نمی باشد و لذا همواره بایستی یک نگاشت بین سطح مورد انتظار و منابع موجود انجام شود. این نگاشت مشخص می سازد که چه نیازهایی از سطح مورد انتظار مشتری قابل برآورده سازی با منابع موجود است. بدیهی است که پس از این نگاشت تغییری در پارامترهای استخراج شده در مرحله قبل داده می شود و یا ممکن است سطح افزونگی تغییر داده شود.
 
5 -طراحی
در این مرحله از آنجایی که تیم طراح کلیه پارامترها را بدست آورده است و منابع موجود را میداند سعی بر این مینماید که بتواند با توجه به تکنولوژی ها و امکاناتی که قابل تهیه است طراحی خود را انجام دهد. بدیهی است طراحی در این قسمت ممکن است به چندین طرح قابل پیاده سازی برسد که بایستی کلیه آنها را مورد مقایسه قرار دهد و در نهایت  بتواند با مقایسه بین آنها بهترین گزینه را پیشنهاد دهد.