IT cooling Chilers Heat Pumps & Multifuctions
پشتیبانی 24 ساعته

پشیبانی مراکز داده

   
 

On-site Support Services - پشتیبانی در محل

   
 
با توجه به اینکه حوزه کاری گروه توان سرما همواره مراکز حساس بوده است لذا امکان تامین قطعات یدکی و پشتیبانی های اضطراری به صورت 7 × 24 همواره بعنوان یک خدمت اصلی در این گروه وجود دارد. این گروه با افتخار اعلام می دارد که امکان تامین قطعات یدکی کلیه سیستمهای نصب شده را در سریعترین حالت ممکن تا 10 سال داردو مشتریان این گروه صرفا" با برقراری تماس میتوانند نسبت به تامین قطعات یدکی و مصرفی خود اقدام نمایند.
 
بدین ترتیب یکی از دغدغه های اصلی مراکز حساس که حفظ سطح افزونگی و کاهش زمان تعویض قطعات معیوب (MTTR )می باشد با استفاده از این خدمت همواره بر طرف خواهد گردید.