IT cooling Chilers Heat Pumps & Multifuctions
بدون آب Inrow

Water-Less Inrow Cooling System

 

  Water Less InRow Cooling System : 

 

پیدایش سیستم های خنک کننده IN ROW در مراکز داده همواره با استفاده از آب خنک مطرح بوده است و تهیه و پیاده سازی سامانه تولید و توزیع آب خنک کننده همواره یکی از قسمتهای اصلی یک پروژه مبتنی بر سیستم های IN ROW می باشد. بدیهی است که مشتریانی که قصد استفاده از سیستم خنک کننده IN ROW را دارند می بایست این اصل را بپذیرند که در مرکز داده آنها و در کنار تجهیزات مهم و حیاتی تجارت سازمان آنها همواره آب با استفاده از یک تکنولوژی مطمئن در حال چرخش می باشد .این ریسک در سایر اتاق های وابسته به مرکز داده از قبیل اتاق برق و UPS همواره بیشتر خواهد بود .
گروه توان سرما با همکاری شریک تجاری خود کمپانی RC GROUP برای اولین بار در ایران نسبت به معرفی سیستم های خنک کننده IN ROW بدون استفاده از آب ، با حفظ تمامی مزیت های سیستم IN ROW مانند ابعاد، وزن ، بهره وری ، ظرفیت و حتی ارائه مزیت های بیشتر اقدام نمود .
محصول COOL SIDE یک سیستم خنک کننده IN ROW با استفاده از مبرد R410 ، با ظرفیت تا 42 کیلووات ، ابعاد 30 سانتی متر و به صورت کاملا" ماژولار و مبتنی بر راهرو گرم و سرد می باشد .
همچنین سایر قابلیت های موردنیاز برای ایجاد یک مرکز داده با افزونگی بالا مانند برق ورودی دوگانه در این محصول فراهم می باشد.
 
جهت توضیحات بیشتر به قسمت محصولات مراجعه فرمایید.