IT cooling Chilers Heat Pumps & Multifuctions
نگهداری پیشگیرانه

نگهداری پیشگیرانه سامانه خنک کننده مراکز حساس

ارائه خدمات سرویس و نگهداری پیشگیرانه همواره بعنوان یک رکن اساسی در گروه توان سرما می باشد و این گروه تیمی متخصص و به صورت مجزا برای این منظور در نظر گرفته است
ادامه

پشیبانی مراکز داده

امکان تامین قطعات یدکی و پشتیبانی های اضطراری به صورت 7 × 24 همواره بعنوان یک خدمت اصلی در این گروه وجود دارد.
ادامه

طراحی زیر ساخت فیزیکی مراکز داده

کارشناسان و طراحان این گروه با توجه به امکانات قابل دسترسی محیطی و با مبنا قرار دادن یکی از سطح های مورد نیاز Tier ، مشخصات کامل مرکز داده خود را تعیین نمایند و در راستای آن طراحی های لازم را انجام می دهند
ادامه

آنالیز جریانهای هوایی

با استفاده از خدمت CFD اطلاعات جزیی از نحوه عملکرد سیستم های خنک کننده و جریانهای هوایی در مرکز داده در اختیار شما قرار می گیرد تا بتوانید به صورت کاملا" پویا بازدهی وعملکرد آنها را مورد بررسی قرار دهید .
ادامه

ممیزی کارکرد سیستم خنک کننده مراکز داده

با استفاده از خدمت بررسی جامعی در خصوص نحوه استفاده از اترژی انجام شده و راهکار جامعی برای افزایش بهره وری آن ارائه می گردد .
ادامه

اتاق تست و آزمایشگاه محصولات

با استفاده از این خدمت امکان تست عملکردی یونیت های خنک کننده در آزمایشگاه مجهز طبق استاندارد Eurovent فراهم است .
ادامه